Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

MVDr. Jiří Urbánek, MBA: Etické aspekty propagace vakcíny proti covid-19

Bývalý stratég prodeje ve farmaceutickém průmyslu MVDr. Jiří Urbánek, MBA na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o prolomení tradičních bariér vstupu léčiva na trh, jimiž jsou třetí fáze klinických studií a především pak kliničtí lékaři, během epidemie covid-19. Věnuje se podhlášenosti nežádoucích účinků léčiv a jejím společenským dopadům a zboření etických a zákonných hranic propagace léčiv směrem k laické veřejnosti u vakcíny proti covidu.

Prezentace ke stažení:

MVDr. Jiří Urbánek, MBA: Etické aspekty propagace vakcíny proti covid-19

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

MVDr. Jiří Urbánek, MBA:

Původním vzděláním veterinární lékař, který pracoval většinu kariéry na manažerských pozicích ve farmaceutickém průmyslu s primárním zaměřením na marketing a propagaci léčivých přípravků. V současnosti působí jako byznysový poradce, školí manažery i prodejní týmy jak v ČR, tak v dalších zemích, a přednáší studentům MBA programů.

english version

Covidkon: MVDr. Jiří Urbánek, MBA: Ethical aspects of covid-19 vaccine propagation (in Czech with simultaneous interpretation into English)

At the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference, former sales strategist in the pharmaceutical industry MVDr. Jiří Urbánek, MBA talks about breaking the traditional barriers to drug introduction to the market, which are the third phase of clinical trials and especially clinicians, during the covid-19 epidemic. He deals with the insufficient reporting of adverse drug reactions and its societal impacts, and with the demolition of ethical and legal boundaries for the promotion of pharmaceuticals to the general public.