Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

MUDr. Vladimír Čížek: Cévní komplikace covidu-19 a vakcín

Angiolog MUDr. Vladimír Čížek v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 rozebírá problematiku covidu-19 jako systémového vaskulárního onemocnění, oficiální doporučení pro antitrombotickou prevenci a léčbu a přehled možných kardiovaskulárních komplikací vakcín.

Prezentace ke stažení:

MUDr. Vladimír Čížek: Cévní komplikace covidu-19 a vakcín

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

MUDr. Vladimír Čížek:

Lékař centra vaskulárních intervencí v rámci interního oddělení, specializován v oboru angiologie a lymfologie, funkční licence intervenční angiologie, lymfologie, soudní znalec v oboru angiologie

Absolvent LF UP Olomouc, po absolutoriu působil na interně, specializoval se na kardiovaskulární systém, od roku 2001 působí ve Vaskulárním centru Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. + Sagena s.r.o. Frýdek-Místek.

Je spoluautorem monografie Vaskulární diagnostika a intervenční výkony a autorem či spoluautorem cca 20 odborných článků a uveřejněných přednášek ve sbornících.

english version

Covidkon: MUDr. Vladimír Čížek: Vascular complications of covid-19 and vaccines (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In his lecture at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference angiologist MUDr. Vladimír Čížek discusses the issue of covid-19 as a systemic vascular disease, official recommendations for antithrombotic prevention and treatment, and an overview of possible cardiovascular complications of vaccines.