Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

MUDr. Lukáš Pollert: Dynamika těžkého covid-19

Anesteziolog a intenzivista MUDr. Lukáš Pollert přednáší na 1. ČS konferenci covid-19 o zkušenostech s těžkými průběhy nemoci covid-19 na kardiochirurgické JIP. Popisuje komplikace agresivní podpůrné pomoci umělé plicní ventilace, mimotělního oběhu, antikoagulační terapie a plicní ventilátor jako vražedný nástroj.

MUDr. Lukáš Pollert:

Po absolutoriu Univerzity Karlovy působil na interně v Ústřední vojenské nemocnici, později zde přešel na urgentní příjem. Aktuálně působí jako anesteziolog ve Fakultní nemocnici v Motole. Je členem transplantačního týmu profesora Roberta Lischkeho.

Je bývalým vrcholovým sportovcem, olympijským vítězem a držitelem stříbrné medaile ve vodním slalomu z Olympijských her v Barceloně a Atlantě.

english version

Covidkon: MUDr. Lukáš Pollert: The dynamics of severe covid-19 (in Czech with simultaneous interpretation into English)

Anesthesiologist and intensivist MUDr. Lukáš Pollert lectures at the 1st CS covid-19 conference on experiences with severe covid-19 disease in the ICU. He describes the complications of aggressive support with artificial lung ventilation, extracorporeal circulation, anticoagulant therapy and the pulmonary ventilator as a murderous tool.