Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

MUDr. Iva Hermanová: Dopady onemocnění covid-19 a vakcinace v gynekologické praxi

Gynekoložka MUDr. Iva Hermanová v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 popisuje na kazuistikách patologické dopady vakcinace proti SARS-CoV-2 a covid-19 v oblasti gynekologické i širším klinickém obrazu. Upozorňuje také na psychologické dopady nátlaku na vakcinaci u svých pacientek.

Prezentace ke stažení:

MUDr. Iva Hermanová: Dopady onemocnění covid-19 a vakcinace v gynekologické praxi

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

MUDr. Iva Hermanová:

Absolventka LF Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu pracovala ve FN Brno, Nemocnici Ivančice a Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Od roku 2014 v privátní ambulantní praxi.

english version

Covidkon: MUDr. Iva Hermanová: Impacts of covid-19 and vaccination in gynecological practice (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In her presentation at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference, gynecologist MUDr. Iva Hermanová describes the pathological effects of vaccination against SARS-CoV-2 and covid-19 in the field of gynecology and in the wider clinical view. She also draws attention to the psychological effects of the pressure on vaccination in her patients.