Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

MUDr. Andrej Janco: Princípy propagovanej prevencie, profylaxie a liečby covid-19

Internista a diabetológ MUDr. Andrej Janco v prednáške na 1. ČS konferencii covid-19 popisuje mechanizmus účinku očkovacích látok a therapeutik propagovaných ako lieky proti covid-19 vo svetle ich skutočnej bezpečnosti a účinnosti.

MUDr. Andrej Janco:

Absolvent Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach.

Po štúdiu LF UPJŠ  začal pracovať na Klinike anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici Trieda SNP v Košiciach. Počas základnej vojenskej služby pracoval ako lekár – anesteziológ v armádnej nemocnici Klatovy na Šumave v Čechách. November 1983 – máj 1996 pôsobil  na 1. oddelení metabolickej intenzívnej starostlivosti (ktoré založil) vo Fakultnej nemocnici v Košiciach. Od roku 1994 pôsobil ako riaditeľ Polikliniky KVP v Košiciach. Jeden z prvých lekárov – špecialistov založil 1. obezitologickú ambulanciuu v Slovenskej republike. V súčasnosti sa špecializuje na liečbu obezity, cukrovky, ochorení tráviaceho systému, metabolických a výživových porúch. Pracuje v súkromnej Internej- diabetologickej- metabolickej ambulancii JAAT Style, s.r.o. na Poliklinike KVP v Košiciach.

Vedecko-výskumná činnosť: Spoluautor 1. československej učebnice o obezite, niekoľko medzinárodne publikovaných carentovaných diel, autor a spoluautor desiatok publikácií a stovky prezentácií a populárnych vedeckých prednášok v médiách. Autor medzinárodného patentu pre  prístroj  na automatické dávkovanie inzulínu. Odborné pobyty v zahraničí v Nemecku (Düsseldorf), Dánsku (Kodaň), Grécku (Githio), Taliansku (Neapol), Španielsku (Valencia), Českej republike (Zlín) a aktívnej účasti na desiatkach odborných podujatí v zahraničí.

Člen Asociácie pre štúdium diabetu (EASD) a obezity. V rokoch 2002-2006 viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie.

Od roku 1998 je prezidentom Slovenskej lekárskej únie špecialistov, jej spoluzakladateľom. Prostredníctvom profesnej organizácie sa snaží aktívne vplývať na právne vedomie kolegov a iných zdravotníckych pracovníkov, poukazovať na deformity v legislatíve a zmeniť smerovanie zdravotníctva v SR.

english version

Covidkon: MUDr. Andrej Janco: Principles of promotes prevention, prophylaxis and treatment of covid-19 (in Slovak with simultaneous interpretation into English)

In his lecture at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference the internist and diabetologist MUDr. Andrej Janco describes the mechanism of action of vaccines and therapeutics promoted as anti-covid-19 drugs in the light of their true safety and efficacy.