Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

MUDr. Andrea Málková: Prevence, léčba a zdravotní komplikace SARS-CoV-2 a úskalí vakcinace pohledem praktického lékaře

Praktická lékařka MUDr. Andrea Málková v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří na téma vlivu prevence a časné léčby na průbéh onemocnění a vznik long covid. Představuje kazuistiky a doporučené postupy při léčbě covid-19 pro praktické lékaře. Na kazuistikách rozebírá možné nežádoucí účinky vakcín a vliv vakcinace na zdravotní stav očkovaných.

Prezentace ke stažení:

MUDr. Andrea Málková: Prevence, léčba a zdravotní komplikace SARS-CoV-2 a úskalí vakcinace pohledem praktického lékaře

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

MUDr. Andrea Málková:

Praktická lékařka, působí v Centru komplexní medicíny Brno. Zakladatelka Iniciativy nezávislých lékařů a vědců, platformy propojující lékaře a vědce napříč obory. Pořadatelka 1. československé konference covid-19.

english version

Covidkon: MUDr. Andrea Málková: Prevention, treatment and health complications of SARS-CoV-2 and the pitfalls of vaccination through the eyes of a GP (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In her lecture at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference, general practitioner MUDr. Andrea Málková talks about the influence of prevention and early treatment on the course of the disease and the emergence of long covid. She presents case studies and recommended procedures for the treatment of covid-19 for general practitioners. The case reports discuss the possible side effects of vaccines and the effect of vaccination on the health of vaccinated pacients.