Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

JUDr. Tomáš Nielsen: Právní aspekty epidemie v demokratické společnosti

Advokát JUDr. Tomáš Nielsen, zakladatel institutu Pro Libertate, v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 popisuje stav práva v ČR po dvou letech koronavirové krize. Rozebírá ústavněprávní principy v kontrastu s vládními nařízeními během boje s epidemií a v kontextu do očí bijícího porušování zásady “in dubio pro libertate”. Prezentuje aktuální hrozby pro právní stát a demokratické zřízení.

Prezentace ke stažení:

JUDr. Tomáš Nielsen:Právní aspekty epidemie v demokratické společnosti

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

JUDr. Tomáš Nielsen:

V advokacii působí od roku 2006. Předtím působil jako šéfredaktor časopisu Technologies & Prosperity a ředitel rozvoje TUESDAY Business Network.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje internetovému a mediálnímu právu, včetně ochrany osobnosti, soukromí a osobních údajů. Přednášel na Právnické fakultě UK a na ČVUT. Je také držitelem ocenění Právník roku v oblasti IT za rok 2018 a je autorem řady publikací. Od března 2020 se věnuje problematice ochrany základních práv a svobod a principů demokratického právního státu v souvislosti s kroky vlády a dalších orgánů ČR při řešení koronavirové krize. Je zakládajícím členem ProLibertate – Institutu práva a občanských svobod.

english version

Covidkon: JUDr. Tomáš Nielsen: Legal aspects of the epidemic in a democratic society (in Czech with simultaneous interpretation into English)

Lawyer JUDr. Tomáš Nielsen, the founder of the Pro Libertate Institute, describes the state of law in the Czech Republic after two years of the coronavirus crisis in his presentation at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference. He discusses constitutional principles in contrast to government regulations during the fight against the epidemic and in the context of the glaring violation of the principle “in dubio pro libertate”. He describes current threats to the rule of law and to democratic establishment.