Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

JUDr. Marica Pirošíková: Sťažnosti súvisiace s c-19 pred Európskym súdom pre ľudské práva

Advokátka JUDr. Marica Pirošíková sa v príspevku na 1. ČS konferencii covid-19 venuje konkrétnym prípadom sťažností smerujúcich proti pokusom zavádzať povinné očkovanie proti SARS-Cov-2 a ich právnym implikáciám a súvislostiam.

Prezentace ke stažení:

JUDr. Marica Pirošíková: Sťažnosti súvisiace so zdravotnou krízou covid-19 pred Európskym súdom pre ľudské práva – povinné očkovanie

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

JUDr. Marica Pirošíková:

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia právnickej fakulty v roku 2000 pôsobila v Kancelárii zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, v rokoch 2002 až 2007 ako spoluzástupkyňa a od roku 2007 do roku 2020 ako zástupkyňa Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva.

V súčasnosti pôsobí ako advokátka, ako aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela a na Katedre medicínskeho práva SZU. Je autorkou či spoluautorkou mnohých odborných publikácií s tematikou ľudských práv a autorkou množstva odborných článkov.

Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Ako expert Rady Európy prednáša problematiku judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a výkonu rozsudkov aj v zahraničí. Na pôde Rady Európy pôsobila vo Výbore expertov pre skvalitnenie mechanizmov ochrany ľudských práv (DH-PR), vo Výbore expertov k účinným prostriedkom nápravy vo vzťahu k neprimeranej dĺžke konania (DH-RE), vo Výbore expertov pre reformu Európskeho súdu pre
ľudské práva (DH-GDR) a bola aj členkou Skupiny expertov na systém Európskeho dohovoru o ľudských právach (DH-SYSC). Pôsobila ako členka Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku a Komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva. Je čestnou členkou Asociácie rodinných sudcov.

V roku 2016 jej Severský výbor pre ľudské práva vo Švédsku pri príležitosti oslavy 20. rokov svojho založenia udelil cenu za mimoriadnu odvahu, súcit a humanitárnu angažovanosť pre deti a rodiny, ktoré sa bez naliehavej potreby stali obeťami systémov sociálnej starostlivosti v Európe. V novembri 2019 jej Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar udelila ocenenie „za významnú dlhoročnú pomoc pri obhajobe práv detí v ťažkých životných situáciách”.

english version

Covidkon: JUDr. Marica Pirošíková: Complaints related to covid-19 at the European Court of Human Rights (in Slovak with simultaneous interpretation into English)

In her contribution to the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference, lawyer JUDr. Marica Pirošíková deals with specific cases of complaints against attempts to introduce mandatory vaccination against SARS-Cov-2 and their legal implications and context.