Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová: Hlášení nežádoucích účinků přípravků na covid-19

Farmaceutka a ekonomka Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 hovoří o chybách úřadů při schvalování vakcín proti SARS-CoV-2 k použití, při netransparentních objednávkách vakcín. Upozorňuje na dostupná data o nežádoucích účincích, která jsou úřady zlehčována, a na kritické množství chybějících informací, které přesto nezabránilo vpuštění vakcíny na trh a její plošné aplikaci.

Prezentace ke stažení:

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová: Hlášení nežádoucích účinků přípravků na covid-19

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová:

Vystudovala Farmaceutickou fakultu na Universitě Komenského v Bratislavě a Podnikohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Po absolutoriu na FaF UK pracovala několik let v lékárně na různých postech a následně ve farmaceutické firmě Ratiopharm. Poté měla několik let na starosti ceny a úhrady léčiv na Ministerstvu zdravotnictví. Od roku 2007 je jednatelkou společnosti, která se specializuje na ceny, úhrady, registrace a nežádoucí účinky léčiv.

english version

Covidkon: Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová: Reporting of adverse reactions to covid-19 vaccines (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In her presentation at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference pharmacologist and economist Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová talks about the mistakes the authorities have made in approval procedures for the vaccines against SARS-CoV-2 and in non-transparent orders and contracts for vaccines. She draws attention to the available data on adverse reactions, which are downplayed by the authorities, and to the critical amount of missing information, which has not prevented the vaccines from entering the market and being widely used.