Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

Ing. Jaroslav Chalupský: Ekonomicko-manažerské zvládání situace během epidemie covid-19

Senátor a podnikatel Jaroslav Chalupský se v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 dívá na epidemii c-19 z pohledu podnikatele. Popisuje ji jako ne medicínský, ale logisticko-manžerský problém a představuje možnou léčbu situace v podobě možností a informované volby.

Prezentace ke stažení:

Ing. Jaroslav Chalupský: Ekonomicko-manažerské zvládání situace během epidemie covid-19

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

Ing. Jaroslav Chalupský:

Jaroslav Chalupský je český politik, manažer, ekonom a podnikatel, od roku 2020 senátor za obvod č. 15 – Pelhřimov, od roku 2018 zastupitel a od roku 2020 radní města Jindřichův Hradec, nestraník za Svobodné.

Vystudoval jindřichohradecké Gymnázium Vítězslava Nováka a později Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické, která sídlí v Jindřichově Hradci. Následně na fakultě tři roky vyučoval jako odborný asistent. Posléze pracoval v nadnárodní korporaci v Praze a na ústředí v USA. Později začal podnikat v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Praze, má patnáct let zkušeností v maloobchodu. Zároveň pomáhá jako specializovaný konzultant na strategické řízení, projektové zavádění změny a řízení kvality.

V komunálních volbách v roce 2018 byl zvolen jako nezávislý na kandidátce subjektu „Hradec srdcem a rozumem + Svobodní“ zastupitelem města Jindřichův Hradec.V červnu 2020 se navíc stal neuvolněným radním města a v říjnu 2020 byl zvolen senátorem.

Covidkon: Ing. Jaroslav Chalupský: Economic management of the situation during the covid-19 epidemic (in Czech with simultaneous interpretation into English)

Senator and businessman Jaroslav Chalupský looks at the c-19 epidemic from the point of view of an entrepreneur in a lecture at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference. He describes it as not a medical problem, but a logistical-managerial problem and presents a possible treatment of the situation in the form of possibilities and informed choices.