Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

Emma Šlopková, Michael Kopecký: Medici v době covidové

Studenti Emma Šlopková a Michael Kopecký hovoří na 1. ČS konferenci covid-19 o situaci studentů na lékařských fakultách a nátlaku na očkování. Představují otevřený dopis studentů adresovaný vedení fakult s odbornými argumenty, proč pro ně očkování není přijatelným řešením.

Prezentace ke stažení:

Emma Šlopková, Michael Kopecký: Medici v době covidové

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

Emma Šlopková:

Medička, studentka 5. ročníku Všeobecného lékařství na 1. LF UK
 

Michael Kopecký:

Medik, student 6. ročníku Všeobecného lékařství na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a 3. ročníku Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.

english version

Covidkon: Emma Šlopková, Michael Kopecký: Medical students in the era of covid (in Czech with simultaneous interpretation into English)

Students Emma Šlopková and Michael Kopecký talk at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference about the situation of students at medical shools and the pressure to get vaccinated. They present an open letter from students addressed to the management of the university with substantiated arguments as to why vaccination is not an acceptable solution for them.