Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.:Hospodářsko–politické konsekvence celosvětové covidové blamáže

Ekonom doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 poukazuje na ekonomické dopady epidemie covid-19 – vyšší zadlužení, enormní inflaci a další. Dotýká se nekoncepčnosti politického řízení epidemie i krize médií v době covidové.

Prezentace ke stažení:

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.: Hospodářsko–politické konsekvence celosvětové covidové blamáže

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.:

Miroslav Ševčík je vedoucím katedry hospodářské politiky a proděkanem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

english version

Covidkon: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.: Economic and political consequences of the global covid embarrassment (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In his lecture at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference, economist doc. Ing. Miroslav Sevcik, CSc. points out the economic effects of the covid-19 epidemic – higher debt, enormous inflation and more. He describes the unconceptual political management of the epidemic and the crisis of the media in the era of covid.