Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

MUDr. Alena Dernerová, MUDr. Jitka Chalánková,
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.: Úvodní slovo senátorů

Senátoři Alena Dernerová, Jitka Chalánková a Jan Žaloudík hovoří o podpoře a důležitosti konání 1. ČS konference covid-19, o ochraně svobody slova a potřebě odborné diskuze.  Na konferenci se v Praze dne 27. ledna 2022 sešli vědci, lékaři, právníci a další odborníci, aby sdíleli své poznatky o epidemii covid-19.

MUDr. Alena Dernerová

Alena Dernerová je česká politička a lékařka, od ledna 2017 senátorka za obvod č. 4 – Most. Tento úřad zastávala již v letech 2010 až 2016. V období 2012 až 2016 a opět od roku 2020 zastupitelka Ústeckého kraje, od roku 2002 zastupitelka města Most. Po maturitě na mosteckém gymnáziu vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci začala pracovat jako sekundární lékařka na dětském oddělení mostecké nemocnice. Atestaci absolvovala v oboru dětská neurologie.

MUDr. Jitka Chalánková

Jitka Chalánková je nezávislá senátorka za obvod č. 62 – Prostějov, v letech 2010 až 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, v letech 2004–2014 zastupitelka Olomouckého kraje. Po gymnáziu absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působila v nemocnici v Prostějově, kde získala atestaci v oboru dětské lékařství. Jako dětská lékařka pracovala do roku 1995, v současnosti v daném oboru pracuje na částečný úvazek. Je také společnicí nestátního zdravotnického zařízení, které se zabývá lékařskou diagnostikou.

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Od roku 1979 pracuje jako chirurg a onkolog v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, zprvu jako sekundární lékař, posléze docent, náměstek ředitele pro rozvoj, vědu a výuku (2002-2008), odborný lékař a ředitel ústavu (2000-2001, 2014 – dosud). V letech 1999 – 2002 proděkan pro vědu a výzkum a 2003 – 2010 po dvě funkční období děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Poradce předsedy vlády pro zdravotnictví. Autor více než 200 odborných prací, spoluautor několika odborných monografií a učebních textů.

english version

Covidkon: Introductory speeches of Czech senators (in Czech with simultaneous interpretation into English)

Scientists, doctors, lawyers and other experts met at a conference in Prague on January 27, 2022 to share their knowledge about the covid-19 epidemic. Senators Alena Dernerová, Jitka Chalánková and Jan Žaloudík talk about the support and importance of this 1st Czecho-slovak Covid-19 Conference, the protection of freedom of speech and the need for professional discussion.