Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.: Statistické údaje o covid-19

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. v příspěvku na 1. ČS konferenci covid-19 o krizi evidence based medicine a využívání dat pro rozhodování a řízení v kontextu epidemie covid-19. Kritický stav práce s daty při řízení epidemie ilustruje na studii PREVAL, plošných nefarmakologických intervencích a otaznících kolem registračních studií vakcín.

Prezentace ke stažení:

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.: Statistické údaje o covid-19

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.:

Studoval matematické modelování na Matematicko- fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, rok strávil díky prestižnímu Fulbrightově stipendiu v Chicagu, kde se věnoval studiu chování kapalin v porézním prostředí. Učí matematiku všude tam, kde ho nechají.

Domnívá se, že matematika je jazykem přírodních věd, a podle toho se i chová – baví se matematickým modelováním různých přírodních jevů a procesů. Věnuje se bayesovské inferenci, Data Science, strojovému učení, matematickému modelování, průmyslové matematice a podobným kratochvílím. Je spoluzakladatelem Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků – SMÍŠ. Je také spoluzakladatelem hnutí za správnou, tedy bayesovskou inferenci 4BIN, které sdružuje znalce, kriminalisty, lékaře a matematiky a klade si za cíl prosadit metody správného usuzování při znaleckém hodnocení ve forenzních vědách.

english version

Covidkon: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.: Covid-19 statistics (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In his presentation at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. talks about the crisis of evidence-based medicine and the use of data for decision-making and management in the context of the covid-19 epidemic. The critical state of working with data in epidemic management is illustrated by the Czech PREVAL study, untargeted non-pharmacological interventions and questions surrounding vaccine registration studies.