Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.: PCR a antigenní testy, virus v životním prostředí

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 pokrývá metody detekce viru SARS-CoV-2 v lidském organismu a v prostředí. V technické části se zaobírá odběrem vzorků, transportem, izolací RNA, RealTime PCR, vyhodnocením výsledků a antigenními testy. Výzkumnou část pak věnuje detekci koronaviru v tkáních osob, které zemřely na covid-19 a detekci koronaviru v prostředí.

Prezentace ke stažení:

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.: PCR a antigenní testy, virus v životním prostředí

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.:

Omar Šerý působí v Ústavu biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Jeho hlavními vědeckými zájmy jsou buněčná a molekulární fyziologie, patofyziologie, neurobiologie, neurofyziologie, molekulární psychiatrie, klinická mikrobiologie.

english version

Covidkon: prof. Omar Šerý: PCR and antigen tests, virus in the environment (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In the lecture at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. covers methods for detecting the SARS-CoV-2 virus in the human body and in the environment. The technical part deals with sampling, transport, RNA isolation, RealTime PCR, evaluation of results and antigen tests. The research part then deals with the detection of coronavirus in the tissues of people who died of covid-19 and the detection of coronavirus in the environment.