Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

prof. MUDr. Jiří Beran, Ph.D. : Covid-19 očima epidemiologa,
aneb o příčině a následku

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 přináší epidemiologický pohled na správný konceptu příčiny a následku. Špatný pohled je virus jako příčina a následek v pozitivitě v testu, kdežto správný koncept je příčina rovná se nemocný člověk a následek je úmrtí. Od toho se budou také odvíjet postupy, co v epidemii dělat, zda je možné vymezit rizikovou skupinu, jak ji chránit, jak zastavit proud lidí do nemocnice a další spojené otázky.

Prezentace ke stažení:

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.: Covid-19 očima epidemiologa, aneb o příčině a následku

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.:

Jiří Beran vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Základní atestaci z hygieny a epidemiologie složil v roce 1988. Epidemilogii se od konce 80. let minulého století věnuje intenzivně jak na akademické půdě, tak v praxi. V roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru epidemiologie. Je ředitelem a vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Zabývá se vývojem očkovacích látek, řešil i problematiku zvlášt virulentních nákaz.

english version

Covidkon: prof. Jiří Beran:  Covid-19 through the eyes of an epidemiologist: About cause and effect (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In the lecture at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. brings an epidemiological view of the correct concept of cause and effect. A wrong view is the virus as a cause and a positive test as the effect, while in the correct concept the cause equals a sick person and the result is death. Procedures for what to do in the epidemic, whether it is possible to define a risk group, how to protect it, how to stop the flow of people to the hospital and other related issues will also depend on this.