Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

MUDr. Soňa Peková, Ph.D.: NGS analýza cirkulujících kmenů SARS-CoV-2

MUDr. Soňa Peková, Ph.D. prezentuje na 1. ČS konferenci covid-19 laboratorní data o viru SARS-CoV-2, který je z pohledu těchto dat bezprecedentně proměnlivý v krátkém čase. Vrací se k otázkám původu viru a popisuje nestandardní chování viru, kdy jednotlivé vlny následující po sobě na uzavřeném území ztrácí mutace předchozí vlny. Osvětluje principy syntetické genomiky a otazníky, které tyto vyvolávají v kontextu epidemie covid-19, jakož i obecná rizika a etické otázky spojené se syntetickými zásahy do genomů.

Prezentace ke stažení:

MUDr. Soňa Peková, Ph.D.: NGS analýza cirkulujících kmenů SARS-CoV-2

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

MUDr. Soňa Peková, Ph.D.:

Soňa Peková vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ale už během studia jí to táhlo do laboratoře a po studiích si dále doplňovala vzdělání a začala se naplno věnovat mikrobiologii a molekulární genetice. V letech 1998 až 2009 působila postupně v několika ústavech Akademie věd a v letech 2005 až 2009 také v Laboratoři klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice na Homolce. Mezi lety 2009 a 2019 působila jako vedoucí laboratoří molekulární diagnostiky – humánní i veterinární –  v soukromém sektoru.

Letité zkušenosti z vědy, výzkumu a laboratorní praxe v současnosti uplatňuje ve své soukromé laboratoři. Její laboratoř Tilia Laboratories byla na jaře 2020 první nestátní institucí, která vyvinula účinnou metodu testování na SARS-CoV-2 a provedla testy v době, kdy se v ČR objevily první případy nákazy covidem. Je autorkou či spoluautorkou řady odborných článků a publikací.

english version

Covidkon: MUDr. Soňa Peková, Ph.D.: NGS analysis of circulating SARS-CoV-2 strains (in Czech with simultaneous interpretation into English)

At the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference MUDr. Soňa Peková, Ph.D. presents laboratory data on the SARS-CoV-2 virus, which show an unprecedented variability of the virus in a short period of time. She returns to questions of the origin of the virus and describes the non-standard behavior of the virus, where individual waves in a closed area lose mutations of the previous wave. She sheds light on the principles of synthetic genomics and the questions they raise in the context of the covid-19 epidemic, as well as the general risks and ethical issues associated with synthetic genome interventions.