Barion Pixel

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.: Význam stanovení protilátek proti
SARS-CoV-2

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. se v přednášce na 1. ČS konferenci covid-19 věnuje protilátkám coby spolehlivějšímu důkazu o proběhlé infekci a následné imunitní odpovědi než je pouhá pozitivita PCR. Protilátkami prokazujeme navíc i proběhlou imunitní reakci na infekci. Citlivější metodou VNT spolehlivě detekujeme neutralizační protilátky u některých osob po prodělání infekce, i když zároveň mají negativní výsledek IgG imunochemickou metodou (EIA, CLIA).

Prezentace ke stažení:

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.: Význam stanovení protilátek proti SARS-CoV-2

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.:

Absolventka 3. LF UK v Praze
Atestace z neurologie a z lékařské mikrobiologie
Ph.D. v oboru epidemiologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové

Vedoucí Oddělení virologie a zástupce vedoucího Centra klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
Vedoucí Národní referenční laboratoře pro arboviry
Vedoucí Laboratoře pro vysoce rizikové patogeny BSL3
Konzultantka Antibiotického střediska ZÚ se sídlem v Ostravě
Členka Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP)
Členka Rady expertů pro sestavení podmínek testování, přípravy a průběhu přesunu sportovců na ZOH v Pekingu 2022
Reprezentantka ČR v EVD-LabNet (Emerging Viruses Laboratory Network – Evropská Laboratorní expertní skupina pro importované a nově se objevujících virové infekce v rámci  ECDC)
Členka Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM JEP)
Členka Centra bayesovské inference 4BIN
Předsedkyně a zakládající členka SMIS (Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků)

english version

Covidkon: The importance of determination of antibodies against SARS-CoV-2 (in Czech with simultaneous interpretation into English)

In her lecture at the 1st Czecho-Slovak Covid-19 Conference MUDr. Hana Zelená, Ph.D. focuses on antibodies as more reliable evidence of past infection and subsequent immune response than just PCR positivity. In addition, antibodies demonstrate a past immune response to the infection. With the more sensitive VNT method, we reliably detect neutralizing antibodies in some people after infection, even though they have a negative IgG immunochemical result (EIA, CLIA) at the same time.