Barion Pixel

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Příběh Ing. Elišky Kubiczkové, matky, které odmítli hospitalizaci dvouletého dítěte:

„Chci ten příběh zveřejnit, protože už toho bylo dost. Nemůžeme si nechat tyhle věci donekonečna líbit, naše děti potřebují žít normální život,“ říká Eliška Kubiczková. Paní Eliška je inženýrka ekonomie, marketingová specialistka a máma dvou dětí. Její dvouletý syn koncem léta onemocněl a musel být s akutními dýchacími obtížemi převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice. Ve Fakultní Thomayerově nemocnici lékařka na urgentním příjmu stanovila diagnózu akutní laryngytidy a doporučila okamžitou hospitalizaci dítěte. K hospitalizaci však nakonec nedošlo, protože dítě fyzicky nezvládlo dva po sobě jdoucí testy na SARS-Cov-2.

Přítomná sestra trvala na tom, že poté, co dítěti provedla výtěr z hloubi nosu kvůli PCR testu, musí dítě absolvovat i test antigenní, a to opět výtěrem z hloubi nosu. Jelikož to nebylo možné kvůli silnému pláči a odporu dítěte se silně nateklými dýchacími cestami a bez druhého testu sestra s lékařkou hospitalizaci nepovolily, zamířila vyděšená matka s dítětem, které mělo i přes poskytnutou pomoc stále obstrukce v dýchání, domů. V době, kdy se stal tento případ, bylo v celé ČR kolem 50 lidí hospitalizovaných s těžkým průběhem covidu. „Nechci nikoho konkrétního obviňovat. Lékaři to mají v dnešní době strašně těžké, vůbec jim to nezávidím,“ říká Eliška Kubiczková s tím, že je to na nás, občanech, na maminkách, aby bojovaly za normální život pro svoje děti a nenechaly si líbit nesmyslné požadavky systému.

Vyjádření Fakultní Thomayerovy nemocnice

Redakce Svědomí národa oslovila Thomayerovu nemocnici s žádostí o vyjádření na kameru k případu paní Kubiczkové a o odpovědi na následující otázky:

  • Jaké byly v srpnu 2021 podmínky pro hospitalizaci dětí na základě urgentního příjmu?
  • Bylo nutné provádět dítěti dva testy? Pokud ano, proč nebyl jako první proveden antigenní test, po němž by přeci dítě mohlo být hospitalizováno?
  • Proč je antigenní test ze slin nedostačující pro hospitalizaci?
  • Zohledňují postupy aplikované u urgentního příjmu nějak epidemiologickou situaci v zemi? V době, kdy se stal tento případ, bylo v celé ČR kolem 50 lidí hospitalizovaných s těžkým průběhem covidu.
  • Prochází sestry a lékaři sloužící na urgentním příjmu dětí, kde lze očekávat rodiče a děti ve vypjaté emoční situaci, nějakým speciálním školením, jak s takovými lidmi citlivě jednat? Nějakou supervizí, které pomáhá před syndromem vyhoření?
  • Je ze strany nemocnice něco, co byste chtěli k popsané situaci dodat?

Komunikovali jsme s tiskovým mluvčím FTN Bc. et Mgr. Petrem Sulkem, který naši žádost předal dalším zainteresovaným stranám. Zástupci nemocnice vyjádření na kameru odmítli. Obdželi jsme písemné vyjádření tiskového mluvčího v tomto znění:

„V souvislosti s pravidly GDPR se Fakultní Thomayerova nemocnice nemůže konkrétně vyjadřovat k uvedenému případu, a to bez předchozího souhlasu zmíněných osob. Nicméně veškeré postupy našich zdravotníků jsou a vždy byly v souladu s platnými zákony ČR a rovněž s nastavenými vnitřními předpisy nemocnice, a to jak v oblasti dodržení všech platných protiepidemiologických a hygienických opatření, tak i v rámci podmínek standardního postupu vyšetření a následné léčby. Žádná z těchto opatření nebyla jakkoliv porušena či nedodržena ze strany nemocnice. Děkujeme za pochopení.“  

Nemocnici jsme po dohodě s paní Kubiczkovou sdělili, že paní Kubiczková GDPR souhlas k vyjádření poskytne. Přesto a i navzdory faktu, že většina námi položených otázek se netýká konkrétního případu, ale je obecná, přišlo od nemocnice další, finální vyjádření v tomto znění:

„Pravidla GDPR se týkají ochrany osobních dat konkrétní osoby se subjektem, který s jejími daty dále pracuje. Naše písemné vyjádření je tomto případě konečné a pokud maminka uvedeného dítěte byla s něčím nespokojená, tak ať podá standardně stížnost jako oprávněná osoba a budeme se jejím podmětem dále zabývat. Nicméně trváme na tom, že z naší strany jsme nepochybili a postupovali jsme standardním způsobem.“ 

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z uložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na síť NasTub